MentaLens - עדשות סולוטיקה
בשונה מחברות אחרות המייצרות עדשות מגע צבעוניות, סולוטיקה מייצרת בנוסף לגוונים השונים גם סדרות שונות של עדשות כאשר השוני בין הסדרות הוא הטקסטורה על גבי העדשה ומשך הזמן לשימוש.
להלן תמונה המראה את השוני בין הסדרות השונות, ובהמשך העמוד הסבר על כל סדרה בנפרד וקישור.
עדשות שנתיות (לשימוש של שנה אחת), ללא פס שחור תוחם מסביב לעין, שבעה גוונים שונים לבחירה.
ניתן להשיג אצלנו עדשות אלה ללא מספר (לשימוש קוסמטי בלבד).
​לצפייה בסדרה לחץ כאן

הסוגים השונים

עדשות שנתיות (לשימוש של שנה אחת), כוללות פס דק שחור תוחם מסביב לעין, שבעה גוונים שונים לבחירה.
ניתן להשיג אצלנו עדשות אלה ללא מספר (לשימוש קוסמטי בלבד).
​לצפייה בסדרה לחץ כאן
עדשות חודשיות (לשימוש של 1-3 חודשים), כוללות פס דק שחור תוחם מסביב לעין, שישה גוונים שונים לבחירה.
ניתן להשיג אצלנו עדשות אלה ללא מספר ועם מספר (לתיקון הראיה) ממספר 1- ועד 5-.
לצפייה בסדרה לחץ כאן

סוגי עדשות סולוטיקה

Solflex Natural Color

Hidrocor

Nutural Color

עדשות שנתיות (לשימוש של שנה אחת), כוללות פס שחור עבה תוחם מסביב לעין, שבעה גוונים שונים לבחירה.
ניתן להשיג אצלנו עדשות אלה ללא מספר (לשימוש קוסמטי בלבד).
​לצפייה בסדרה לחץ כאן

Hidrocharme